Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi jedinstveni je u Hrvatskoj koji na poslijediplomskoj razini studente priprema za rad na EU projektima, ali i razvoj poduzetničkih ideja. Stoga je promocija istog nužna kako bi se budući studenti upoznali sa svim benefitima koje im Sveučilište Sjever daje ovakvom vrstom studija.

Aktivnosti Udruge

Udruga studenata i alumnija poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi na Sveučilištu Sjever angažirana je u nizu aktivnosti usmjerenih na razvoj i promociju poduzetničkih i akademskih vještina. Ključne aktivnosti udruge uključuju organizaciju godišnjeg savjetovanja ili tematskog skupa prilagođenog aktualnim temama, poticanje zajedničkih znanstvenih i poslovnih aktivnosti među članovima te promociju studija Poduzetništvo i EU Fondovi kroz organizirane događaje.

Također, udruga se fokusira na povezivanje članova kroz sudjelovanje u zajedničkim projektima, kao što su forumi, radne večere i radne skupine. Aktivnosti uključuju i odlaske te sudjelovanje na domaćim i inozemnim događanjima, gdje članovi predstavljaju sebe, Sveučilište i rad Udruge na raznim smotrama, stručnim i tematskim skupovima. Konačno, udruga doprinosi akademskoj zajednici izdavanjem publikacija od strane svojih članova, dodatno promovirajući njihov rad i istraživanja.

Djelatnosti Udruge

Suradnja i Znanstveni Razvoj

Udruga studenata i alumnija poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi na Sveučilištu Sjever bavi se intenzivnim radom na uspostavljanju suradnje s raznim obrazovnim, znanstvenim, privatnim i vladinim organizacijama, kao i trgovačkim društvima. Ova suradnja se odražava kroz izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova te redovitih godišnjih savjetovanja i tematskih skupova koji su prilagođeni aktualnim temama. Udruga također potiče zajedničke znanstvene aktivnosti među članovima, promovirajući kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj.

Promocija i Mreža Suradnje

Fokus je također na promociji studija Poduzetništvo i EU Fondovi, kao i na poticanju afirmacije stručnih kompetencija članova na tržištu rada. Udruga organizira susrete članova za razmjenu strukovnih iskustava, povezivanje i sudjelovanje na zajedničkim projektima poput foruma, radnih večera i skupina. Dodatno, članovi sudjeluju na domaćim i inozemnim gostovanjima za predstavljanje Udruge i Sveučilišta. Udruga se također bavi izdavanjem publikacija svojih članova, organizacijom ljetnih škola, poslovnih foruma, te dodjelom godišnjih nagrada za ostvarenja svojih članova i partnera, jačajući mrežu suradnje i profesionalno umrežavanje.

Promocija bi se prvenstveno odvijala tokom Tjedna karijera Sveučilišta Sjever, jer na istome osim trenutnih studenata sudjeluju poslodavci te zaposlenici različitih profila koji bi imali velike benefite upisom na navedeni studij. Nadalje, promocija bi se odvijala sudjelovanjem na Međunarodnim sajmovima obrazovanja gdje bi se osim promocije cjelokupnog Sveučilišta Sjever, posebno promoviralo i ovakav jedinstveni poslijediplomski studij.

Suradnja s drugim sveučilištima je ključna te smatramo da bi takvo povezivanje sveučilišta doprinijelo i upisu međunarodnih studenata.

Ovakvim stupnjem obrazovanja, budući studenti i alumniji ne dobivaju samo novi naziv, već dobivaju praktična i primjenjiva znanja iz poduzetništva, ali i EU fondova koji su od ulaska u Europsku uniju postali ključni izvor financiranja.

Promocija studenata je od iznimne važnosti kako bi se stručnjaci proizašli iz studija Poduzetništvo i EU fondovi profilirali u javnosti, pa će Udruga aktivno sudjelovati u organizaciji iste u suradnji sa Sveučilištem.