Sastanak članova i vodstva Udruge studenata i alumnija Poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi

Dana 9.12.2023. godine održan je sastanak članova i vodstva Udruge studenata i alumnija Poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi. Sastanak je održan u svrhu pregleda dosadašnjih aktivnosti Udruge, ali i razmatranja mogućih smjernica za buduće projekte i inicijative.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici članova Udruge kao i članovi vodstva, što je rezultiralo produktivnim dijalogom i razmjenom ideja. Ovim putem članovi su imali priliku iznijeti svoje prijedloge i sugestije za buduće aktivnosti Udruge. Otvoreni dijalog omogućio je razmjenu ideja prilikom planiranja budućih projekata i događaja te je upravo angažiranost članova ključna je za daljnji uspjeh Udruge.

U narednim tjednima vodstvo Udruge će analizirati sve prijedloge i ideje te će ih koristiti kao smjernice prilikom kreiranja planova za buduće aktivnosti.

Hvala svima koji su sudjelovali na sastanku i koji kontinuirano podržavaju rad Udruge studenata i alumnija Poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi Sveučilišta Sjever.

Obavijest o sastanku Udruge PEUF UNIN - 2. prosinca 2023. godine

U subotu, 2. prosinca 2023. godine u 12:30 sati održati će se sastanak Udruge studenata i alumnija poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondova na kojem će biti riječ o prezentaciji Plana udruge i aktivnostima članova.
 
Okupljanje članova je ispred Sveučilišta Sjever, Ulica 104. brigade, Varaždin (zgrada UNIN 2).