Suradnja sa poduzetnicima

Udruga studenata i alumnija poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi kontinuirano će surađivati s poduzetnicima kako u okruženju tako i šire. Suradnja s poduzetništvom je ključan faktor na ovoj razini studija s obzirom da poduzetnici mogu prvi dati smjernice i primjere iz prakse studentima, dok im članovi Udruge mogu ponuditi potporu u analizi, za njih, pogodnih projekata, ali i u prijavi i provedbi EU projekata.

S obzirom da Poslijediplomski studij Poduzetništvo i EU fondovi studentima daje znanja za rad na EU projektima, studenti, kao i bivši studenti uključiti će se u prijavu i provedbu EU projekta, a s ciljem povezivanja realnog sektora sa tržištem. Time će Udruga osigurati profesionalnu poslovnu, osobnu i razvojnu mogućnost kao bi se njeni članovi kontinuirano razvijali, ali i bili što konkurentniji na tržištu.